Χρώμα επιλογής ημέρας
Χρώμα κειμένου επιλογής ημέρας
Χρώμα ενεργού tab
Χρώμα κειμένου ενεργού tab
Πλάτος iframe
Χρώμα τίτλων
Χρώμα κειμένου τίτλων
Χρώμα 1ης γραμμής
Χρώμα κειμένου 1ης γραμμής
Χρώμα 2ης γραμμής
Χρώμα κειμένου 2ης γραμμής
Ύψος iframe